SWEET RED BOY Enamorada
Lokata I (ocena doskonała), Zwycięstwo Młodzieży, Najlepszy Junior, Zwycięzca Rasy! 
/ Ex. I, Junior Winner, Best Junior, BOB!

Zobacz więcej o Enderze / See more about Ender ->>>>