SWEET RED BOY Enamorada
Klasa pośrednia / Middle class
Lokata I (ocena doskonała), CWC / Ex. I, CAC