LINE OF FIRE Enamorada
klasa pośrednia / Middle Class
lokata I (ocena doskonała), CWC / Ex. I, CAC

SNOW HEAD Enamorada
klasa otwarta / Open Class
lokata I (ocena doskonała), CWC / Ex. I, CAC



DIAMOND STAFF Enamorada
klasa młodzieży / Junior Class
ocena doskoanała / Ex. 

LIMITED EDITION Enamorada
klasa młodzieży / Junior Class
lokata IV (ocena doskonała)/ Ex. IV



QUEEN OF THE RING Enamorada
klasa pośrednia / Middle Class
lokata II (ocena doskonała)/ Ex. II