Gang Staff BEETLE JUICE
Lokata I (ocena doskonała), Zwycięstwo Młodzieży, Najlepszy Junior w Rasie
 / Ex. I,
Junior Winner, Best Junior
Tym samym Drako ukończył Młodzieżowy Championat Polski!!!
Drako has completed his Junior Championship!!!