LINE OF FIRE Enamorada
klasa pośrednia / Middle Class
lokata I (ocena doskonała), CWC / Ex. I, CAC

DIAMOND STAFF Enamorada
klasa młodzieży / Junior Class
Lokata I (ocena doskoanała), Zwycięstwo Młodzieży / Ex. I, Junior Winner

LIMITED EDITION Enamorada
klasa młodzięzy / Junior Class
lokata III (ocena doskonała)/ Ex. III


QUEEN OF THE RING Enamorada
klasa pośrednia / Middle Class
lokata III (ocena doskonała)/ Ex. III