LINE OF FIRE Enamorada
klasa pośrednia / Middle Class
lokata II (ocena doskonała) / Ex. II

DIAMOND STAFF Enamorada
klasa młodzieży / Junior Class
Lokata III (ocena doskoanała) / Ex. III

LIMITED EDITION Enamorada
klasa młodzięzy / Junior Class
lokata II (ocena doskonała)/ Ex. II


QUEEN OF THE RING Enamorada
klasa pośrednia / Middle Class
lokata III (ocena doskonała)/ Ex. III