SUCCESS Enamorada
Wybitnie Obiecująca I / Very Promisiong I

Gang Staff BEETLE JUICE
Doskonała I, CWC / Ex. I, CAC

SHINING STAR Enamorada
Wybitnie Obiecująca I, Najlepsze Szczenię w Rasie, BIS Puppy lokata I !!! 
 Very Promisiong I, Best Puppy, BIS Puppy I !!!


BIS Puppy
 

Gwiazdka ze swoim panem / Gwiazdka with her Owner


Gwiazdka z Piotrem / Gwiazdka with Piotr

Zobacz więcej o Gwiazdce / See more about Gwiazdka ->>>>

Gang Staff WHO'S THAT GIRL
Doskonała II / Ex. 2
 

Alta Carya ENAMORADA
Doskonała III / Ex. III

Tex & Gwiazdka :)