SUCCESS Enamorada
Wybitnie Obiecująca I, Najlepsze Szczenię w Rasie, BIS Puppy II
/ Very Promisiong I, Best Puppy, BIS Puppy IIGang Staff BEETLE JUICE
Doskonała III / Ex. III

SHINING STAR Enamorada
Wybitnie Obiecująca I / Very Promisiong I


Zobacz więcej o Gwiazdce / See more about Gwiazdka ->>>>

Gang Staff WHO'S THAT GIRL
Doskonała II / Ex. 2

Alta Carya ENAMORADA
Doskonała II / Ex. II