Gang Staff WHO'S THAT GIRL
Lokata I (ocena doskonała), Zwycięstwo Młodzieży
 / Ex. I, Junior Winner