GOOD IDEA Enamorada
loakata I (ocena doskonała), Zwycięstwo Młodzieży, Najlepszy Junior w Rasie!
Ex. I, Junior Winner, Best Junior