INCREDIBLE BOY Enamorada
klasa młodzieży / Junior  Class
lokata I (ocena doskonała) Zwycięstwo Młodzieży 
Nominacja na Najlepszą Głowę w Rasie (tylko 2 psy nominowane)

/ Ex. I, Junior Winner
Nominated for Best Head in Breed (only 2 dogs nominated)