Warszawa 2009
lokata III, ocena doskonała / EX. III
zdjęcia dzięki uprzejmości hodowli Diamond Staff