Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych Rzszów 2013 /
International Dog Show Rzszów 2013
ARCHIMADOS Show-My-Dogs
sędzia / judge Iuza Beradze
klasa młodzieży, Junior Class
lokata I, ocena doskonała, Zwycięstwo Młodzieży
/ Ex. I, Junior Winner