Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych Leszno 2011 /
International Dog Show 2011
CORVUS ALBUS Enamorada
sędzia / judge Jarosław Grunt
klasa młodzieży / Junior Class
lokata II, ocena doskonała / EX. II