Krajowa Wystawa Terierów Typu Bull - BULLIADA 2013 /
National Terriers Bull Type Show BULLIADA 2013
ARCHIMADOS Show-My-Dogs
sędzia / judge Danny Gilmour (GB)
klasa pośrednia, Middle Class
lokata I, ocena doskonała, CWC, Nominacja na Najlepszą Głowę w Rasie
/ Ex. I, CAC, Nominated for Best Head in Breed