CANIS FIDELIS Enamorada

Stafi¶ 10 miesięcy / Satfi¶ 10 monthsStafi¶ 8,5 miesi±ca / Satfi¶ 8,5 months


Stafi¶ w nowym domu / Satfi¶ in new home

46 dzień35 dzień22 dzień
14 dzień

6 dzień

1 dzień