Młodzieżowy Champion Polski / Junior Champion of Poland
Młodzieżowy Zwycięzca Klubu 2008 / Junior Terrier Club Winner 2008
Champion Polski / Champion of Poland
DRAGON BULERBYN Fransimo Bohemia