BLUE CIRCLE Enamorada

W nowym domu / In new home

2,5 miesiąca / 2,5 months

2 miesiące / 2 months

43 dzień / 43 day

36 dzień / 36 day21 dzień / 21 day13 dzień / 13 day2 dzień / 2 day