Zima '12-13 / Winter '12-13Jesień '11 / Autumn '11

Wiosna '11 / Spring '11Emi
podlotek / Emi puppy


Emi pierwsze dni
/ Emi first days