Jesień '15 / Autumn '1
5


Wiosna '15 / Spring '1
5



Lato '14 / Summer '1
4




Wiosna '14 / Spring '1
4


Zima '13-14 / Winter '13-1
4


Emi pierwsze dni
/ Emi first days