DUDE Diamond Staff

6 tygodni / 6 weeks3 tygodnie / 3 weeks
2 tygodnie / 2 weeks4 dni / 4 days