WISE MBT FROM Enamorada
klasa młodzieży / junior  class
lokata I (oc. dosk.),
Zwycięstwo Młodzieży
/ Ex. I, Junior Winner
NOWY MŁODZIEŻOWY CHAMPION POLSKI
NEW JUNIOR CHAMPION OF POLAND