AUTLOW'S DAKOTA
klasa młodzieży / Junior  Class
lokata I (ocena doskonała)
Zwycięstwo Młodzieży, Najlepszy Junior w Rasie
/ Ex. I, Junior Winner, Best Junior