WISE MBT FROM Enamorada
klasa młodzieży / junior  class
lokata I (oc. dosk.),
Zwycięstwo Młodzieży, Najlepszy Junior w Rasie
/ Ex. I, Junior Winner, Best Junior