AUTLOW'S DAKOTA
klasa młodzieży / Junior  Class
lokata I (ocena doskonała)
Zwycięstwo Młodzieży
/ Ex. I, Junior Winner
NOWY MŁODZIEŻOWY CHAMPION POLSKI
NEW JUNIOR CHAMPION OF POLAND