AUTLOW'S DAKOTA
klasa pośrednia / Middle  Class
lokata I (ocena doskonała), CWC, Najlepsza Dorosła Suka, BOB oraz BOG lok. IV!
/ Ex. I, CAC, Best Adult Female, BOB and BOG IV place!