AUTLOW'S DAKOTA
klasa młodzieży / Junior  Class
lokata II (ocena doskonała)

/ Ex. II